Attende til hovudside

Breheimsenter Buldring

Attende til hovudsideTraversen med eliminasjon, Start nede til venstre og føl bevegelsane til Asbjørn. Ingen fottak mot slutten før ein set foten høgt opp! Avslutattast med høgt fottak og over kanten.Skraastart. Bulder på klippe bak industribygget Gjerde. Skråstart på godt tak og eit litt slappare tak.